<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 råd till förebyggande åtgärder mot skador i din bostadsrättsförening

5 minuters lästid | Stein Bakker

I en bostadsrättsförening bor det ofta hundratals människor sida vid sida, och alla tar inte säkerheten på lika stort allvar. Faran för att det uppstår skador är stor. 

Lyckligtvis kan de flesta skadorna förebyggas.

Styrelsen i bostadsrätter har underhållsansvar, och detta omfattar även att förebygga och hindra att det uppstår skador eller att det finns fara för dem.

Här får du bra råd till hur styrelsen på bästa sätt kan förebygga de fyra vanligaste skadorna i en bostadsrättsförening.

 

1. Vattenskador

Vattenskador tronar överst i skadestatistiken i bostadsrättsföreningar. Över 50% av alla anmälda skador till försäkringsbolagen är vattenskador. Både till antalet och värdet av skadorna.

Förebyggande åtgärder för styrelsen:

  • Upprätta en underhållsplan, bygg en budget för underhåll och använd professionell hjälp som dokumenterar allt de gör.
  • Se till att gemensamma rör, kanaler och andra gemensamma installationer som går igenom huset eller i grunden, hålls i ordning.
  • För att undvika frost i rören som betyder att de kan spricka, bör alla rum vara tillräckligt uppvärmda under hösten och vintern.
  • Se till att nedgrävda rör utomhus är tillräckligt isolerade.
  • Håll de boende informerade om bra, förebyggande åtgärder mot vattenläckage inne i lägenheterna.

 

2. Inbrott

Inbrott i förråd och garage ökar kraftigt enligt statistiken från försäkringsbolagen. Lätt omsatta värden som cyklar, batterier, elektronik, datautrustning och även bildelar som rattar och katalysatorer är mest eftertraktade.

Inbrottsförsök kan man aldrig helt undgå, men man kan i alla fall begränsa skadorna. Rådet från polisen är att installera övervakningskamera och att snabbt byta lås som är förstörda. Kom ihåg att informera de boende om att inte förvara sina mest värdefulla saker i förråden. 

 

3. Skadegörelse

Det är svårt att ge klara riktlinjer för vilka åtgärder styrelsen bör göra för att förebygga skadegörelse. Erfarenheter från t ex skolor visar att kameraövervakning och skylt om detta ger positiva resultat.

Datainspektionen kräver att kameraövervakning i bostadsrättsföreningar eller andra boendeformer skall vara förankrad i ett önskemål och en stark anslutning bland de boende. Detta innebär att ärendet bör tas upp på årsstämman i föreningen och inte enbart vara ett majoritetsbeslut i styrelsen.

 

4. Brandskador

Alla de nämnda skadorna är självklart tråkiga att bli drabbade av, men det är först och främst ekonomin som drabbas. Brand, däremot, tar liv och skadar – varje år. Snabbt larm till alla är avgörande.

Styrelsens underhållsansvar medför ett ansvar för att bostadsrättsföreningen efterlever brand- och elbestämmelserna. Brandsäkerheten är ett väsentligt styrelseansvar, och ett personligt ansvar för de boende att ha fungerande brandvarnare.

Många bränder beror på fel på elektriska anordningar och installationer, ofta till följd av slitage, överbelastning, teknisk brist eller överspänningar efter blixtnedslag.

  • Kartlägg vad som kan förorsaka brand hos er, och vilka möjliga brandkällor som finns
  • Ordna så att gemensamma lokaler är tillräckligt utrustade med brandlarm och manuell släckutrustning 
  • Håll utrymningsvägar städade och fria från hinder, samt sörj för bra avfallshantering
  • Rekommendera och följ upp att samtliga bostäder mar manuell släckutrustning lätt tillgänglig
  • Genomför brandövningar och elkontroller minst en gång årligen

 

Hur skall bostadsrättsföreningen komma igång för att förebygga skador?

Genomför internkontroll. Här går styrelsen systematiskt igenom egendomen och kartlägger vilka typer av olyckor och oönskade händelser som kan inträffa. Så får ni översikt och kan utföra underhåll och kan sätta igång snabba åtgärder som bidrar till att reducera risken för att skador och olyckor kan uppstå. 

Gör en lista över prioriterade uppgifter och lös dem allt efter som det finns medel på de gemensamma kontona. Större underhållsåtgärder, investeringar och eventuella lån till dessa måste antas på årsstämman.

 

Vattenläckage i bostadsrättsföreningen