<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brandlarm

Effektivt larm till alla boende

Få en offert Kostnadsfri besiktning

Varför investera i gemensamt brandlarm?

Gemensamt brandlarm täcker både de boendes och styrelsen brandsäkerhets - och trygghetsbehov. De boende får vetskapen om att grannarna har lika bra brandlarm som de själva, och att de fungerar när det verkligen gäller. Styrelsen får en komplett översikt över säkerheten i fastigheten, installerade enheter och alla boende. Därmed kan man vara proaktiv och säker på att allt fungerar hela tiden.

Fördelar för styrelsen

Får egen kontrollportal, som ger full översikt över brandsäkerheten i fastigheten

Bra underlag för dokumentation av säkerheten i fastigheten

Enkelt att hantera in- och utflyttning

Fördelar för boende

Vet att grannens rökvarnare fungerar

Grannarna larmar – ökad trygghetskänsla

Färre onödiga brandlarm

Får brandinstruktion och information direkt i telefonen om var det brinner

Hur fungerar det?

När systemet upptäcker rök i en lägenhet, kommer larmet utlösas i hela den berörda och definierade byggnaden efter en given fördröjningstid. SMS och meddelande i app sänds ut till alla boende.

I tillägg till att larma trådlöst mellan lägenheterna, kommer den smarta rökvarnaren även larma den brandansvarige i bostadsrättsföreningen. Det blir många berörda i fastigheten som snabbt kan kontakta brandkåren och värdefull tid till släckning sparas. Brandkåren kan snabbt delges värdefull information om var branden uppstått, vem som bor i lägenheten och hur branden utvecklar sig i byggnaden.


Vår eget Sfty Sense multilarm

Sfty Sense är en smart, optisk rökvarnare som även mäter temperatur, luftfuktighet och rörelse i rummet. Den kopplas till ditt WiFi-nät och bidrar till gemensamt brandlarm för fastigheten, samtidigt som den lär dig att hålla ett öga på ditt hem via Sfty-appen.

När det upptäcks rök, pratar alla rökvarnarna i byggnaden med varandra direkt via en egen radiofrekvens. Sfty Sense använder även internet för att larma dig och alla berörda boende.

sensor-hånd

Klar att komma igång?

Ta kontakt med oss idag för bättre säkerhet i din bostadsrättsförening.

Kostnadsfri besiktning Få en offert