<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 viktiga åtgärder för bra brandskydd i bostadsrättsföreningar

4 minuters lästid | Stein Bakker

I en bostadsrättsförening har styrelsen huvudansvaret för de gemensamma lokalerna och fastigheten i stort. Brandskydd tillhör styrelsens ansvarsområde, och samtidigt har de boende ett brandskyddsansvar i den egna lägenheten. Många av råden om bra brandskydd till dig som boende handlar därför om att söka och sätta dig in i den informationen du behöver för att känna dig trygg och förberedd.

Sätt dig in i brandskyddsrutinerna

Det kan vara lätt att skjuta på saker som inte upplevs som viktiga här och nu. Brandskyddsrutinerna är inte något de flesta av oss är beroende av till vardags, men så fort det uppstår en situation då du har behov av denna informationen, kommer du att ångra dig att du inte har läst igenom den tidigare.  

Det är opraktiskt att ta fram en gammal pärm med brandinstruktioner då grannens rökvarnare sätter igång. Se därför till att du har läst och satt dig in i informationen om hur du skall uppträda vid brand eller rökutveckling. Styrelsen har ansvar för att ge de boende i varje lägenhet en brandinstruktion, samt att hänga upp instruktionen på synliga ställen i de gemensamma områdena i husen.

Underhåll din lägenhet 

Medan styrelsen har ansvar för de gemensamma ytorna och byggnaden, skall du som boende se till att underhålla rör, ledningar, inventarier, apparater och invändiga ytor i din lägenhet. 

Brand kan uppstå även när allt är i den bästa ordning, men så länge du tar ansvar för underhållet i lägenheten, är risken betydligt mindre. 

Sätt dig in i och följ hus- och ordningsreglerna

Ordningsreglerna är skrivna för att säkra lugna och behagliga boendeförhållanden för alla boende. I tillägg till tidpunkt då det skall vara tystnad, uppmaning till att informera grannarna innan du skall ha det stökigt vid renovering, flytt, fest eller liknande, pekar ordningsreglerna också på områden som är viktiga för brandsäkerheten.

Detta kan gälla förvaring av saker. Barnvagnar, cyklar, kartonger och andra utrymmeskrävande föremål blir ibland stående i de gemensamma ytorna som trapphus och ingångshallar. Föremålen kan blockera livsviktiga utgångar och evakueringsvägar, något som kan bli mycket kritiskt i en brandsituation.

Ordna så att stora föremål förvaras i förråd eller rum där de inte står i vägen för utrymningsvägar.

Följ styrelsebesluten

Styrelsens beslut är bindande och förpliktigande för alla boende i bostadsrättsföreningen. Även om du inte alltid är enig med de beslut som styrelsen tar, är besluten fattade för att tillvarata de boendes säkerhet och för att skapa en trygg och bra boendemiljö. 

Var proaktiv

Det finns ett brett urval av digitala lösningar för att få en bra brandsäkerhet i bostadsrättsföreningar. Mycket handlar om digitalisering och modernisering av informations- och larmsystem, och flera lösningar inkluderar brandlarm. 

Som boende kan du föreslå åtgärder för beslut av styrelsen i din bostadsrättsförening.

 

Ladda ned styrelsens checklista för brandsäkerhet