<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 goda skäl till att bostadsrättsföreningen bör investera i gemensamt brand- och vattenläckagelarm

5 minuters lästid | Stein Bakker

Med gemensamt brand- och vattenläckagelarm i bostadsrättsföreningen kan du som boende vara trygg med att du blir larmad då det inträffar rök, brand eller vattenläckage. Det finns även många andra goda skäl till att investera i ett sådant system.

 

Säkrar snabb och effektiv kommunikation

 

En modern lösning för gemensamt brand- och vattenläckagelarm säkrar en effektiv kommunikation från lägenheten då det larmas om brand eller vattenläckage, och även ut till relevanta boende. En enkel kommunikationsplattform som ingår i lösningen gör det samtidigt enklare för styrelsen att skicka ut samma besked till en grupp eller alla boende. 

 

Papperspost i brevlådan är resurskrävande för styrelsen och därmed en kostsam, icke-dynamisk lösning för att förmedla information till de boende. Detta kan då väljas bort.  

 

En omfattande trygghetslösning


När bostadsrättsföreningen har gemensamt brand- och vattenläckagelarm betyder det i praktiken att de boende är så gott omhändertagna som möjligt. Moderna larmsystem kommer att detektera och larma avvikelser. 

Larmet är tydligt, och om det är behov av evakuering, så får varje boende information via SMS om den korrekta evakueringsvägen. På det sättet ökas tryggheten och säkerheten för de boende, och det är lättare för styrelsen att ta ansvar för den överordnade säkerheten.

Snabbt larm räddar liv


En omfattande trygghetslösning innebär snabbt larm, som återigen är en förutsättning för snabb handling. I en situation då det antingen läcker vatten eller då det uppstår rökutveckling och brand, räknas varje sekund. Du har ont om tid, och genom att ha en gemensam lösning för brand- och vattenläckagelarm  i bostadsrättsföreningen, blir alla boende larmade och kan ta sig ut i god tid.  

Undviker “batteristress”

Med ett modernt larmsystem behöver varken de boende eller styrelsen att gå på jakt efter batterier som är på väg att dö i rökvarnarna. Det lilla pipljudet vi får från rökvarnarna som indikerar att det är dags för batteribyte blir mindre viktigt. 

I styrelseportalen, som styrelsemedlemmarna har tillgång till, Kommer det fram en lista över rökvarnare som snart behöver nya batterier. Denna visas i god tid så att processen med att byta batterierna inte präglas av stress och snabba ryck. Man behöver aldrig vara orolig för att rökvarnaren har tomma batterier och att de då inte varnar om rökutveckling i bostaden.

Ni undviker omfattande och kostsamma vattenskador

Vattenskador står överst i skadestatistiken i bostadsrättsföreningar. Över 50% av alla skador beror på vattenläckage i olika former. När dessa skador skall repareras kan det bli väldigt dyrt och opraktiskt för de boende som eventuellt måste evakueras från sina lägenheter under lång tid.

Vattenläckage angår många boende i flerfamiljshus eftersom man bor så nära varandra. Med gemensamt vattenläckagelarm kan styrelsen se att alla lägenheter har fungerande vattendetektion. Så säkrar du hela fastigheten mot vattenskador, inte enbart enskilda lägenheter.

Innovativ och användarvänlig lösning som alla kan använda

Kombinationen av den avancerade teknologin som ligger bakom, och systemet som är enkelt att använda, gör detta till ett bra val för en bostadsrättsförening. Även boende utan särskilt tekniskt intresse kan använda och snabbt bli bekväma med en sådan lösning. 

Under 2017 vann Sfty-lösningen ett internationellt innovationspris på världens största elektronikmässa, CES, i kategorin 'Smart Home'. 

 

Styrelsearbetet blir enklare

 

Med gemensamt brand- och vattenläckagelarm kan man få en digital styrelseportal som fungerar både som ett arbets- och kommunikationsverktyg. I tillägg ger det styrelsen en översikt som gammaldags pärmar och papper inte kan konkurrera med.