<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta ansvar har bostadsrättsföreningen vid vattenläckage

3 minuters lästid | Sten Ahlin

När det uppstår ett vattenläckage och efterföljande vattenskador i en bostadsrättsförening eller en samfällighet, uppstår frågan: Vem är ansvarig för att täcka kostnaderna för skadorna – bostadsrättsinnehavaren eller föreningen?

Enkelt förklarat har varje boende (bostadsrättsinnehavare) ansvaret för inre underhåll av sin bostad. Detta innebär att byta ut kylskåp, diskmaskin och annat i tid.

Bostadsrättsföreningen genom styrelsen har ansvar för utvändiga arealer inklusive gemensamma lokaler och ytor. 

 

Hur är ansvarsfördelningen? 

Vattenskador som beror på bristfälligt invändigt underhåll, t ex fel vid kakling i badrummet, är som huvudregel den boendes ansvar. Har den boende visat oaktsamhet och då förorsakat läckage, har den boende själv ansvaret för detta. Är det däremot ett brott på en gemensam rörledning som leder till vattenläckage, är det som regel bostadsrättsföreningens ansvar.

Även om denna fördelning är nog så tydlig och alla är eniga om den, så kan det vara svårt att avgöra omedelbart efter ett vattenläckage hur ansvarsfördelningen är, och vem som skall betala.

 

Klara ut underhållsansvaret

För att få klarlagt vem som har underhållsansvaret – och därmed ansvaret för vattenläckaget / skadan – måste man allra först ta reda på vad skadan består av.
Styrelsen bör därför framarbeta en så korrekt beskrivning av skadan som möjligt - och dessutom en värdering av orsaken till skadan från en fackman.

Genom att klara ut vem som har underhållsansvaret är det i stort sett avgjort vem som skall ta kostnaderna, eventuellt självrisken om försäkringen gäller för skadan.

En rörmokare kan göra en beskrivning av skadan och därmed bidra till att klara ut vem som bär ansvaret.

Rörmokarens beskrivning kan också användas av den boende då denne menar att föreningen eller dess försäkringsbolag bör täcka skadan. Styrelsen kommer som regel skicka ärendet vidare till försäkringsbolaget innan saken avgörs. 

Om skadorna är omfattande kan det hända att försäkringsbolaget skickar ut en besiktningsman som kan värdera skadeomfånget och koordinera det kommande arbetet. 

 

Vattenläckage i bostadsrättsföreningen