<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gemensam vattenläckagelarm i bostadsrättsföreningen

3 minuters lästid | Sten Ahlin

Vattenläckage är den vanligaste orsaken till skador i bostadsrättsföreningar och samäganden – Ett läckage i en lägenhet kan snabbt få stora konsekvenser för grannarnas lägenheter.

När ett vattenläckage uppstår, måste man bli larmad så tidigt som möjligt, så att man har möjlighet att snabbt agera. Därför bör bostadsrättsföreningar ha en lösning för vattenläckagelarm som bygger på principen “snabbt larm, snabb åtgärd”.

 

Snabbt larm ger möjlighet till snabb åtgärd

Traditionellt vattenläckagelarm detekterar fuktighet på golv, och så larmar det lokalt med ett litet pip. Men vad sker om den boende i den aktuella lägenheten inte är hemma när läckaget uppstår? Då hjälper det inte mycket att det piper lite under vasken...

Effektivt vattenläckagelarm varnar inte enbart lokalt i bostaden eller i den gemensamma lokalen när sensorn detekterar vatten, den varnar även de boende via app eller SMS oberoende av var de befinner sig i världen.

Vidare bör systemet kunna larma de boende som bor i våningen under, så att även de kan reagera snabbt och titta efter läckaget. I tillägg bör systemet kunna larma relevant personal (förvaltare, vicevärd, rörmokare, o s v.) som kan stoppa vattenläckaget innan stora skador uppstår.

 

Smart gemensamt vattenläckagelarm i praktiken

Säg att det uppstår vattenläckage i en lägenhet på femte våningen. Då måste de boende där larmas – men också de boende på fjärde och alla andra direkt underliggande våningar. Då ingen åtgärd genomförs av de boende i den aktuella lägenheten, bör styrelsen och fastighetsförvaltaren få larm via en styrelseportal.

Det finns enkla vattenläckagedetektorer som monteras trådlöst, och som informerar de boende och eventuellt styrelsen och förvaltaren om det uppdagas ett läckage i gemensamma lokaler eller i en lägenhet. Ett sådant system för gemensamt vattenläckagelarm kan till och med sända en direkt signal till en rörmokare.

 

Trygghet för styrelsen

Installera gemensamt vattenläckagelarm i samtliga bostäder, så att styrelsen kan se att alla har fungerande vattendetektion under köksbänken och andra utsatta delar av fastigheten.

Tidigt larm vid ett läckage är skadeförebyggande, och stora belopp kan sparas. Det kan också ge besparingar i form av bättre försäkringsvillkor.

Vattenläckage i bostadsrättsföreningen