<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagring av personliga ägodelar i gemensamma lokaler

5 minuters lästid | Sten Ahlin

Det är en känd situation i många bostadsrättsföreningar att “gemensamma lokaler” blir tolkat som “delvis mina och jag kan använda dem som jag vill…”

De boende har flera prylar än de har plats till att förvara i egen lägenhet, och cyklar, barnvagnar och annat blir därför stående i de gemensamma ytorna. Detta är inte bara brandfarligt och till förargelse för de boende, men kan också skapa utmaningar när det gäller evakuering vid brand, tillgång för brandkåren, ambulanspersonal, handikappade eller grannens flyttprocess.

I denna artikeln visar vi hur du kan lösa detta i din bostadsrättsföreningen.

 

Tydlig bolagsordning låter styrelsen ta greppet

Det bör framgå tydligt i reglerna och bolagsordningen att personliga ägodelar inte skall lagras i de gemensamma lokalerna, och med detta har styrelsen mandat att handla då detta blir ett problem. I de flesta boendereglerna framstår det också tydligt att upprepade regelbrott kan få konsekvenser för den enskilde boendes rätt till användande av egendomen.

I praktiken betyder detta att då de boende inte upprätthåller reglerna som säger att cykeln, skohyllan eller barnvagnen inte skall förvaras i gemensamma lokaler, kan styrelsen ålägga vederbörande att sälja sin andel i bostadsrättsföreningen. Detta är en dramatisk konsekvens och självklart något alla vill undvika, men då avvikelserna är dokumenterade och stora, har styrelsen myndighet att välja en sådan lösning.

 

Cykelparkering eller Cykelrum

Har bostadsrättsföreningen tillräckliga utrymmen för de boende som har cykel, är möjligheten betydligt större att ni undgår att gångar och andra gemensamma områden fylls upp med cyklar. Är cykelrummet alltid fullt så är det anledning att överväga att bygga en enkel cykelparkering utanför ingången.

Cykelställ är en annan möjlighet, och där det finns ett fåtal uteplatser som lämpar sig för detta, bör ni värdera att placera cykelställen på mindre traditionella ställen som på gräsmattan eller kanske på taket av ett garage eller liknande.

Det går också att organisera cykelrummet annorlunda under vinterhalvåret när många tyr sig till andra transportmedel än cykeln. Om cyklarna står tätare och upp längs väggen under vintern blir cykelrummet mer tillgängligt för annan vinterlagring.

 

Gör det lätt att parkera barnvagnar tryggt

Det är ofta mer krävande att finna goda förvaringsutrymmen för barnvagnar än för cyklar. Detta är knutet till användningen av vagnarna; Många önskar att ha sin vagn stående inomhus, så att de kan låta sovsäck och dynor bli liggande i vagnen.

En barnvagn är också mer utsatt för regn, frost och besök av fåglar och andra djur som naturligt dras till vagnen. Då är det svårt att be föräldrarna att ställa barnvagnen utomhus.

Bostadsrättsföreningen har inte någon skyldighet att erbjuda förvaringsmöjligheter för barnvagnar, men där behovet finns, går det också att bygga små barnvagnsgarage eller att göra ett eget barnvagnsrum tillgängligt.

 

Brandfara och hinder:

  • Är lätt tillgängligt för de som vill tända eld
  • Hindrar framkomlighet i utrymningsvägar (när brand/rök redan har uppstått)
  • Sprider giftiga gaser och rök i utrymningsvägen (om barnvagn i uppgången börjar att brinna).
  • Kan medföra böter från brandkåren där de hittar hinder i utrymningsvägarna.

 

Skor och skohyllor i gången

Många boende upplever det som mest praktiskt att ha skor och skohyllor ute i den gemensamma gången utanför sin lägenhet. Även om detta är en bra lösning för en boende, så kan det kanske inte upplevas så av grannarna.

Argument som att det inte ser snyggt ut är en invändning, men det viktigaste för styrelsen är det säkerhetsmässiga. Kommer skohyllor, skor och andra ägodelar skapa problem vid snabb evakuering i en nödsituation? Om inte gångarna är otroligt breda, så är svaret som regel ja. Olika ägodelar i de gemensamma gångarna utgör ett potentiellt hinder för att få ut alla boende vid en evakuering.

Prioriteringslista