<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så förebygger du vattenläckage i fastigheten

7 minuters lästid | Stein Bakker

Vattenskador är idag en av de vanligaste orsakerna till skadeersättningar från försäkringsbolagen, och omfånget har ökat kraftigt de senaste åren. I bostadsrättsföreningar är vattenskador de vanligaste skadorna. Dessutom innebär det stora reparationskostnader och praktiska problem som evakuering av de boende.

Många av skadorna som uppstår efter vattenläckage i fastigheterna kan undvikas med ett bra förebyggande arbete. I detta inlägget tittar vi på vilka åtgärder de boende och styrelsen kan genomföra för att förebygga vattenläckage i föreningen.

Undvik vattenskador från tekniska installationer

Läckage från tekniska installationer kopplade till vatten (tvättmaskin, diskmaskin, kyl o frys mm) kostar försäkringsbranschen många hundra miljoner kronor per år.

Så kan de boende förebygga vattenskador från tekniska installationer och maskiner i lägenheterna:

 • vattenanvändande maskiner som monteras i köken eller andra rum utan golvbrunn, bör säkras genom att montera vattenstopp, alternativt vattenläckagelarm och vattentät golvyta. 
 • Undvik om möjligt att köra tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren innan du skall sova eller lämna lägenheten. Det kan uppstå vattenläckage eller brand då maskinerna körs.
 • Var uppmärksam på att även avloppsslangarna kan ha läckor.
 • ­Använd läckageskyddstråg under köksmaskinerna. Tråget ger ingen säkerhet mot akuta vattenskador, men gör det enklare att upptäcka små droppläckage som kan leda till rötskador i byggnaden. 
 • Se till så att alla i bostaden vet var huvudkranen för inkommande vatten är, och hur den används. Stäng gärna av den då ni är bortresta en längre tid.
 • Använd elkoppling med tidsinställningsfunktion för avstängning av vattnet för diskmaskinen.

Andra förebyggande åtgärder för de boende:

 • Underhåll tvättmaskinen och diskmaskinen regelbundet. Byt slangarna till maskinerna senast vart tionde år och kontrollera kopplingar och tätningar för förekomst av läckage.
 • Följ våtrumsstandarden när du renoverar badrummet.
 • När du upptäcker ett läckage skall detta fixas med en gång, oavsett hur stort eller litet det är.
 • Anmäl skada så snart du upptäcker den.

Undvik vattenskador orsakade av frost

Under år med kalla vintrar har vattenskador från frostsprängda rör stått för 10-20 % av de sammanlagda kostnaderna kring vattenskador. Frostsprängning sker i få, korta perioder höst och vinter, och kan lätt undvikas genom några enkla grepp.

Så kan de boende förebygga vattenskador som beror på frost:

 • undvik kyla på rör under luftventiler, fönster eller utefter väggar.
 • Sänk inte temperaturen lägre än till ca 10 grader.
 • Töm och stäng av rör som i perioder inte har vattengenomströmning.
 • Töm och stäng av vattnet till kranar som är utomhus innan vintern.
 • Passa på rör som ligger i, eller mot yttervägg.

Vad kan styrelsen göra för att förebygga vattenläckage?

De flesta förebyggande åtgärderna för att undvika vattenläckage i bostadsrättsföreningar handlar om att de boende har bra rutiner och genomför nödvändigt underhåll i varje lägenhet.

Vad gäller byggnaderna utöver själva lägenheterna, så är de förebyggande åtgärderna styrelsens ansvar.

Ha en prioriterad underhållsplan

I en bostadsrättsförening har man ofta ett flertal byggnader att hålla koll på, och underhållsplanen underlättar arbetet betydligt. En sådan plan kommer på plats med hjälp av professionell kompetens vad gäller hela byggnadsstrukturen. Styrelsen får en översikt över vad som bör göras, och vad som måste göras. Detta mynnar ut i en prioriterad underhållsplan, ett mycket nyttigt verktyg både för att planera och att genomföra skadeförebyggande arbete i föreningen. 

Andra förebyggande åtgärder för styrelsen

 • Se till att gemensamma rör, kanaler och andra gemensamma installationer som går igenom fastigheten, eller i grunden, hålls i ordning.
 • Alla rum som innehåller rör med vatten måste hållas tillräckligt varma genom hösten och vintern.
 • Se till att nedgrävda rör utomhus är tillräckligt isolerade.
 • Håll de boende informerade om bra förebyggande åtgärder mot läckage i lägenheterna.

Ordna bra information till de boende

Bra och kontinuerligt förebyggande arbete i bostadsrättsföreningar förutsätter att de boende upplever sitt ansvar som görbart och tydligt vad avser åtgärder för att förebygga vattenläckageskador. Detta förutsätter återigen att de smidigt har tillgång till riktig, och uppdaterad information vilket är styrelsens ansvar.

All information skall vara tillgänglig både digitalt och i pappersform. Dessutom kan det vara klokt att ha förebyggande arbete på agendan på årsstämman och i andra sammanhang där flera boende samlas.

Installera gemensamt vattenläckagelarm

Vattenläckor och efterföljande vattenskador förebyggs bäst med snabbt larm och snabb handling.

Med en enkel och kostnadseffektiv lösning för gemensamt vattenläckagelarm i bostadsrättsföreningen har styrelsen ett system som säkrar snabbt, kollektivt larm när det uppstår läckage så att det går att stoppa snarast möjligt. Dessutom kan styrelsen se att alla har fungerande vattendetektion under köksbänken och kyl och frys.

Läs mer: Så fungerar gemensamt vattenläckagelarm

 

Vattenläckage i bostadsrättsföreningen