<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kommunicerar man enkelt med alla boende i bostadsrättsföreningen

4 minuters lästid | Sten Ahlin

I bostadsrättsföreningar är det viktigt att enkelt kunna kommunicera med alla boende när det är viktigt. God kommunikation ökar trivseln, och det blir enklare att sitta i styrelsen.

Snabb kommunikation vid brand, inbrott eller vattenläckage, och enkel kommunikation för att informera om möten och frivilliga insatser.

Det finns lyckligtvis mer effektiva och enklare metoder än att lägga ut lappar i brevlådorna, sätta upp meddelanden på korktavlan eller skicka e-mail.

Speciellt när det är bråttom är en enkel kommunikationslösning viktig. En akutsituation kan komma i många skepnader, och om de boende inte är hemma, måste de i styrelsen få tag i dem snarast möjligt.

 

Lösningen: En enkel meddelandetjänst

Visste du att det i dag finns digitala system som inte bara hjälper dig med att tillvarata ansvaret du som styrelseordförande eller styrelsemedlem har för kommunikationen i bostadsrättsföreningen, men också ansvaret för säkerheten och byggnadernas överordnade tillstånd?

Enkelt förklarat finns det lösningar som kombinerar en meddelandetjänst med en enkel gemensam trygghetslösning, skräddarsydd för bostadsrättsföreningar. Det förenklar styrelsearbetet betänkligt när det gäller brandsäkerhet och larm, och ger er kommunikationslösning och trygghet i ett och samma system.

Ett gemensamt multilarmsystem med en meddelandeplattform gör att du enkelt kan sända ut SMS eller pushnotiser rätt in i de boendes mobiltelefon, och detta behöver inte kosta mer än vad Netflix gör.

Och vad gäller användarvänlighet, så är det alltid så att de boende i bostadsrättsföreningar har olika kompetenser vad gäller användande av modern teknologi, och alla har inte smarttelefon. Detta är heller inte ett krav för en välfungerande lösning.

Emellertid kommer en seriös leverantör av ett online multilarmsystem alltid se till att din förening får fullt utnyttjande och värde av lösningen. Därför kommer leverantören ta hand om installationen och dessutom ge bra utbildning till alla som skall använda det.

 

Fördelarna för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

De nya online trygghetslösningarna ger många fördelar för både styrelsen, administrationen och de boende i bostadsrättsföreningen. Här är några av de viktigaste:

  • Systemet ger styrelsen och administrationen full kontroll över brandsäkerheten i alla byggnader, lägenheter och gemensamma lokaler.
  • Systemet ger möjlighet till att omförhandla försäkringsvillkor både för byggnaderna och för den enskilde lägenhetsinnehavaren.
  • Systemet ger möjlighet till bättre kontroll på temperatur och fuktighet i de enskilda lägenheterna och gemensamma ytor , något som kan medverka till att optimera inomhusklimatet samt reducera elkostnaderna.
  • Systemet ger styrelsen, administrationen och de boende tid att agera rätt och snabbt om rök/brand eller fukt upptäcks. Detta kan medverka till att reducera följdskador och extra kostnader.

Kanske är det på tiden att uppdaterar hur ni kommunicerar till de boende i din bostadsrättsförening, så att missförstånd kan undvikas – och optimal säkerhet för alla uppnås?

Om du önskar veta mer om möjligheterna ni får med en smart online kommunikations- och multilarmlösning, kan du läsa här.

Prioriteringslista