<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad får bostadsrättsföreningen tillbaka för att investera i säkerheten?

4 minuters lästid | Stein Bakker

För dig som är boende i en bostadsrättsförening är det en faktor som är viktigare än allt annat - att säkerheten blir prioriterad. 

Det finns många olika säkerhetsutmaningar i en bostadsrättsförening. Från vattenläckage, inbrott och stölder, till säkring av lekplatser. I det lilla samhället som en bostadsrättsförening är, tronar emellertid brandsäkerheten överst i säkerhetshierarkin. I ett flerbostadshus är din familjs säkerhet i hög grad avhängig av de som bor runt omkring dig. Därför är brandsäkerheten ett gemensamt ansvar för alla i en förening.

Vi tittar närmare på tre av de viktigaste skälen till att bostadsrättsföreningen bör investera i bra säkerhetslösningar för brandskydd. 

En tryggare boendemiljö

Du och dina närmaste skall kunna bo och leva i trygg förvissning om att ni inte behöver bekymra er om att styrelsen har gjort planer och genomfört åtgärder som tillvaratar de boendes säkerhet med hänsyn till brand och andra olyckor. Säkerheten kommer alltid först! 

Du och dina skall ha visshet om att grannen har lika bra brandlarm som ni har, och att den fungerar. Med andra ord skall du känna dig trygg med att det är ett gemensamt, kollektivt brandlarm i byggnaden som fungerar. 

Investering i säkerhet handlar i grunden om din trivsel som boende. Det allra viktigaste är att du känner dig trygg i ditt hem.

Nöjda boende och en attraktiv bostadsrättsförening.

En förening som upplevs som säker och trygg att bo i är en attraktiv förening. En Investering i säkerhet ger en stabil och förutsägbar boendemiljö, och en god gemenskap mellan de boende som tar större personliga ansvar i lägenheter och utemiljöer.

Det är ett stort plus för många köpare att flytta in i en bostad där ett trådlöst, kollektivt brandlarm är installerat och etablerat.

Styrelsearbetet blir enklare

Funderar du på att gå med i styrelsen i bostadsrättsföreningen? Det innebär ett stort ansvar.

Styrelseansvaret är ett personligt ansvar - det vill säga att man står personligen ansvarig för fel eller underlåtelser som man gör som medlem eller ordförande. I en förening som investerar i säkerheten är detta ansvar lättare att bära. Risken för oönskade händelser och skador minimeras när föreningen investerar i bra säkerhetslösningar.

Billigare försäkring och reducerade gemensamma kostnader

Försäkringsbolagen erbjuder billigare försäkringar om man uppgraderar sitt hem med bra lösningar för kollektivt brandlarm och gemensamt vattenläckagelarm. Det reducerar risken för olyckor och skador högst väsentligt. Kunder med smarta hem kostar en hel del mindre för försäkringsbolagen. Billigare försäkring ger i sin tur lägre månatliga avgifter för de boende.

 

Gratis inspektion: Smartare multilarm