<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vattenläckaget är ett faktum: Vad händer nu?

4 minuters lästid | Espen Schrøder

Vattenskador är den vanligaste och mest kostsamma skadan i flerbostadshus. Då ett vattenläckage inte upptäcks och stoppas i tid kan det uppstå stora följdskador i den egna, eller andras lägenheter. Alla boende måste vara informerade om vad de skall göra när ett vattenläckage sker för att bidra till snabbt larm och kraftfulla åtgärder.

I detta inlägg ser vi närmare på två olika scenarier vid uppstått vattenläckage – vad som sker då en boende upptäcker ett läckage i sin egen lägenhet, och vad som sker då det uppstår ett läckage i en lägenhet där ingen är hemma.

 

Scenario 1: Boende upptäcker vattenläckage i egen lägenhet

Då en boende är hemma och upptäcker ett vattenläckage, gäller det att begränsa skadan så långt det går. Det gäller att torka upp vattnet så snabbt som möjligt.

En av de vanligaste orsakerna till vattenskador är olika typer av rörbrott. Den boende måste veta var huvudkranen är, så att man kan stoppa vattentillförseln till det rör som eventuellt läcker och förorsakar skadan.

Om man inte klarar att stänga av vattnet själv måste rörmokaren tillkallas omedelbart

Läs också: Så fungerar gemensamt vattenläckagelarm.

 

Scenario 2: Boende är inte hemma när vattenläckaget uppstår

Att stoppa ett vattenläckage i sin egen lägenhet går ofta snabbt för de flesta. Men vad sker när det uppstår ett läckage hos grannen och vederbörande inte är hemma?

Det vanligaste är lokalt vattenläckagelarm i egen lägenhet, och detta är oftast ett initiativ de boende tar ensamma, eller blir pålagda vid installation av ett nytt kök. Vanligtvis kommer ett larm att ljuda lokalt i lägenheten, eller via app till andra som bor i lägenheten. Om ingen är hemma kan det ta lång tid innan läckaget kan upptäckas och hanteras. 

Gemensamt vattenläckagelarm, däremot, säkrar att alla boende har fungerande larm, och att flera blir larmade. Därmed är det flera som kan gripa in omedelbart. Så fungerar det: Larmet har en justerbar responstid, och när denna löper ut och vattnet inte torkat, sprider sig larmet i byggnaden. Larmet varnar lägenheterna under, samt även styrelsen, fastighetsskötaren eller en rörmokare kan larmas.

Genom att snabbt larma och involvera flera personer är chansen betydligt större att man snabbt kan begränsa skadeomfånget och de kommande kostnaderna.

Läs också: Vad gör du vid ett vattenläckage i bostadsrättsföreningen?

 

Upptäck vattenläckage innan de orsakar kostsamma skador

I flerbostadshus är vattenläckage något som angår alla. Med gemensamt vattenläckagelarm kan styrelsen se att alla lägenheter har fungerande vattendetektion. Så säkrar man inte enbart varje enskild lägenhet, utan även hela byggnaden. 

Gemensamt vattenläckagelarm är en effektiv och billig åtgärd för att upprätthålla en trygg boendemiljö och för att undgå onödiga skador och stora kostnader.

 

Vattenläckage i bostadsrättsföreningen