<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrelsens checklista för brandsäkerhet


Ladda ner gratis

Brandsäkerhet är något av det viktigaste styrelsen i en bostadsrättsförening borde ha kontroll över - och det är faktiskt inte så svårt. I de flesta bostadsrätter är de potentiella brandriskerna få och enkla att ha kontroll över och du behöver definitivt inte vara expert på brandskyddsfrågor för att utföra en riskanalys. 

Genom att gå igenom denna checklistan är du redan en god bit på vägen till att få kontroll över brandsäkerheten i byggnaden.

Fyll i formuläret