<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prioriteringslista till föreningsstämman


Gratis prioriteringslista

Det medför ett stort ansvar att sitta i en styrelse i en bostadsrättsförening eller i en samfällighet. Besluten som tas i föreningsstämman skall genomföras och uppgifterna kan vara många.

Styrelsen har säkert nog med arbete med att hålla översikt över ekonomin, att kräva in avgifterna, betala räkningar, hantera personalfrågor, genomföra frivilliga arbetsuppgifter och att kalla till - och genomföra styrelsemöten.

I denna checklistan får du en översikt över det vi menar är de högst prioriterade ansvarsområdena och uppgifterna som styrelsen i bostadsrättsföreningen har.